Jan Johnsson

Framför - Framtid & Förändring AB

Jan Johnsson

070-574 94 93

future@framfor.se

Omvärldsanalys och trendspaning sedan 1992.

I början av 1990 talet hade It samhället just satt fart. Allt var nytt och för många också spännande. Framtidsvisionerna var ömsom negativa och nedvärderande (internet är bara en fluga) till fantasifullt målande. Nu gällde det att sortera informationen och försöka skapa en realistisk bild av framtiden. Så här efteråt när vi har facit kan vi konstatera att vi lyckades väldigt bra! Visst gjorde vi feltolkningar som t.ex att distansarbetet skulle lösa arbetsmarknadsproblemen i landsbygden i större utsträckning än vad som blev verklighet och vi kunde inte heller fullt ut förutse den enorma utveckling sociala media genomgått, men vi pekade också på ett antal kärnproblem som vi fortfarande inte lyckats lösa. Begreppet arbete och skolan är goda exempel där vi tidigt kunde se utmaningarna. Redan på 90 talet stod det klart att arbetare i traditionell bemärkelse inte längre behövs och den utmaningen kanske fortfarande är den största för världen att lösa. När jag idag försöker analysera och sammanfatta utvecklingen blir oförmågan att fatta beslut och handlingsförlamningen hos politiker och ledare slående.

Utmaningarna kvarstår än idag och jag är väl medveten om att det är en sak att presentera tankar och trender om framtiden och en helt annan att våga lita på informationen och fatta beslut som får omfattande politiska och ekonomiska konsekvenser. Fast lite kunde man kanske våga……

Idag är inriktningen på mina seminarier mer vad man kan lära av våra erfarenheter och vad som egentligen har hänt. Vikten av att kunna zooma , dvs varva helikoptersyn med detaljer och kanske framförallt inte låta den sociala kompetensen, som jag själv framhöll som så viktig, inte ta över från kärnkompetensen. Lägg inte ut varumärkeshanteringen på call centers! Idag har vi lärt oss att utveckla varumärket och formulera visionen men vilken bild får kunden som möter medarbetare längre ut i organisationen? Frågan är lika relevant i ett kommersiellt företag som inom t.ex landstingets vård.

Av flera skäl begränsar jag idag antalet seminarier till tillfällen som känns roliga och angelägna. Jag tar också ett begränsat antal mentors och rådgivningsuppdrag.

“Glödlampan förändrade människans biologiska klocka med två timmar. En sådan radikal förändring har inte den moderna IT-utvecklingen inneburit.” sa vi för 15 år sedan. Stämmer det idag?